Kümelenme Hedefi

  • Firmaların kabiliyetlerini birleştirerek otomotiv sektörüne yönelik sıfırdan hafifletilmiş ürün üretmek
  • Kompozit sektörü nde sürdürülebilir ve rekabetçi bir şekilde dış ticaret dengesini ülke lehine çevirerek dünyada soz sahibi bir konuma gelmek
  • Rekabet gücümüze destek saglayacak katma degeri yüksek ürünlerin ihracatına ivme kazandırmak

Alt Sektörler - %'sel dağlımı

  • Otomotiv Parça Üretimi
  • Kompozit Malzeme Üretimi
  • Kalıp Üretimi
  • Mühendislik Hizmetleri
  • Kompozit Parça Üretimi

Çalışan Sayısı

1-20 Çalışana Sahip - 11 Firma 41%
20-100 Çalışana Sahip - 6 Fima 20%
100-500 Çalışana Sahip - 8 Fima 30%
500+ Çalışana Sahip - 2 Firma 7%

Firmaların Sahip Olduğu Önemli Özellikler - Firmaların %'sel Dağılımları

AR-GE Bölümü 52%
Kalite Sistemi 78%
Prototip Geliştirme 67%
Kalite Test Laboratuvarı 26%